Detaljer på forslag

Korrosion af metaller og legeringer – Korrosion og begroning i industrielle kølevandssystemer – Del 2: Evaluering af ydeevne af kølevandsbehandlingsprogrammer ved brug af forsøgsanlæg
Nummer:DSF/ISO/DIS 16784-2
Type:Forslag
Udvalg:S-453
Kommentarfrist:17. nov 2023
 
Dette forslag kan ikke længere ses. Kommentarer afgivet på dette forslag er samlet og vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.