Detaljer på forslag

Lime til bærende trækonstruktioner med undtagelse af phenol og aminoplast – Prøvningsmetoder – Del 1: Langtidstrækprøvning vinkelret på klæbefugen ved skiftende klimabetingelser med prøveemner vinkelret på klæbefugen (drivhusprøvning)
Nummer:DSF/prEN 15416-1
Type:Forslag
Udvalg:S-305
Kommentarfrist:1. jul 2024
 
Dette forslag kan ikke længere ses. Kommentarer afgivet på dette forslag er samlet og vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.