Detaljer på forslag

Personlige værnemidler til brandmænd – Prøvningsmetoder og krav til personlige værnemidler anvendt af brandmænd udsat for høje temperaturer og/eller flammer under brandbekæmpelse i bygningskonstruktioner – Del 10: RPD
Nummer:DSF/ISO/DIS 11999-10
Type:Forslag
Udvalg:S-336
Kommentarfrist:13. jul 2024
 
Dette forslag kan ikke længere ses. Kommentarer afgivet på dette forslag er samlet og vil blive behandlet af det ansvarlige udvalg.