Tilgængelighed

Dansk Standard ønsker at sikre tilgængelig information for flest mulige personer, uanset evner, handicap eller teknologi.

Vi arbejder løbende på at forbedre høringssiderne for forslag til standarder, så de efterlever standarderne for tilgængelighed.

Kontakt os

Hvis du har problemer, forslag eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på standard@ds.dk