FAQ

Få svarene på nogle af de mest stillede spørgsmål nedenfor. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på standard@ds.dk.

Hvem kan afgive kommentarer til høringsforslag?
Høringssiderne er åbne for alle interessenter, der ønsker at kommentere forslagene. Du skal registrere dig i systemet med en gyldig e-mail, dit navn og tilhørsforhold for at få adgang til høringssiderne. Se, hvordan du registrerer dig

Hvilke forslag kan jeg kommentere?
Du har mulighed for at kommentere alle forslag til standarder, hvor der er tilknyttet et dansk standardiseringsudvalg, dvs. de europæiske og internationale standarder, der implementeres i Danmark. Du kan også kommentere de rent danske standarder. Se, hvordan du finder detaljer på forslag. Alle forslag kan desuden ses i vores webshop på webshop.ds.dk.

Kan jeg se andres kommentarer?
Ja, du kan se dine egne og andres kommentarer, men du kan ikke se kontaktoplysningerne. Kommentarerne behandles af det ansvarlige udvalg. Efter høringsperiodens udløb bliver kommentarerne sammenskrevet og anonymiseret, så de fremtræder som en fælles dansk kommentar til forslaget.

Hvad sker der med mine kommentarer?
Dine kommentarer videresendes automatisk til den ansvarlige for standardiseringsudvalget fra Dansk Standard, der sørger for, at alle kommentarer forelægges for udvalget. Herefter drøftes kommentarerne, inden der tages stilling til en fælles dansk kommentar.

Vil jeg blive kontaktet af Dansk Standard?
Du bliver kontaktet af Dansk Standard, hvis der er tvivl om fortolkningen af dine kommentarer. Derudover vil du blive inviteret til at høre mere om udvalget for den specifikke standard. Du kan fx deltage i et udvalgsmøde, hvor du på uforpligtende basis kan vurdere din interesse for at få indflydelse på udviklingen af standarder.

Hvordan kan jeg afgive en korrekt og gyldig kommentar?
Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer. Dog kan du ikke redigere kommentaren senere, hvis du sender den. Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er sendt, modtager du en mail om, at du har ikke-afsendte kommentarer, inden høringsperioden udløber.

Hvordan kan jeg vide, at mine kommentarer er blevet vurderet?
Når du har afsendt dine kommentarer, modtager du en kvitteringsmail. Hvis dette ikke er tilfældet, er du velkommen til at kontakte os. Du får desuden tilsendt den fælles danske kommentar, som udvalget beslutter at afgive til forslaget.

Skal jeg betale for at afgive kommentarer?
Nej, høringssiderne er gratis at bruge.

Hvordan ved jeg, når interessante forslag offentliggøres til kommentering
Du kan tegne abonnement på forslag, således at du får en mail, når nye forslag offentliggøres på høringssiderne. Se, hvordan du tegner og vedligeholder abonnementer.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har brug for hjælp?
Du er velkommen til at kontakte Dansk Standard på standard@ds.dk, hvis du har spørgsmål til høringssiderne.