Betingelser

Tak fordi du benytter høringssiderne til at kommentere forslag til standarder. Websitet er udviklet og ejet af Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund.

Din brug af siderne er underlagt følgende vilkår, og som bruger af accepterer du at være juridisk bundet deraf. Dette gælder, uanset om du registrerer dig som bruger eller ej. Gennemlæs venligst disse vilkår nøje, før du bruger siderne. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, bedes du undlade at bruge siderne.

Vi retter eventuelt i disse vilkår fra tid til anden. Gennemlæs venligst disse juridiske erklæringer fra tid til anden, da du er juridisk bundet af dem. Visse områder på siderne kan være underlagt supplerende vilkår, eller vilkår, som erstatter disse. Du vil blive informeret herom på de pågældende sider.

Generelle betingelser for brug af portalen
Bortset fra dine personlige oplysninger, som er omfattet af vores Databeskyttelsespolitik, vil eventuelt andet materiale, du lægger på vores sider, blive betragtet som værende ikke fortroligt og ikke beskyttet af ejendomsret. Dansk Standard har ingen forpligtelser med hensyn til sådant materiale. Dansk Standard kan frit kopiere, offentliggøre, distribuere, indarbejde og anvende dette materiale og alt deri til egne kommercielle og ikke-kommercielle formål.

Du må ikke være til gene for nogen person ved at bruge vores webside.
Dansk Standard vil samarbejde med enhver retshåndhævende myndighed eller retskendelse, der anmoder Dansk Standard om - eller pålægger Dansk Standard - at afsløre identiteten af - eller opspore - enhver, der lægger materiale ud, som ikke overholder disse bestemmelser.

Udfyldning af formularer
Hvis du vælger at give os oplysninger via en formular på vores sider, vil vi kun anvende disse oplysninger til at efterkomme den anmodning, der er specificeret af den pågældende formular, eller til at opdatere dig med hensyn til tilsvarende produkter og tjenester.

Hvis du vælger at udfylde en af vores formularer, indsamler vi dine oplysninger ved hjælp af en automatiseret proces.

Vi deler ikke dine oplysninger med tredjemand på anden måde end som beskrevet ovenfor i Din brug af Dansk Standards webside og vores Databeskyttelsespolitik.

Vi danner ikke individuelle profiler med de oplysninger, du har afgivet.

Vi opbevarer kun de oplysninger, du har givet, så længe som det med rimelighed er passende i henhold til Registerloven.

Erklæring om ophavsret
Alt indhold på vores webside samt software, passwords og kode anvendt eller givet i forbindelse med driften heraf tilhører Dansk Standard eller dennes licensgivere, medmindre andet er angivet. For yderligere oplysninger om hele vores politik vedrørende intellektuel ejendom henvises til vores Erklæring om intellektuel ejendom.

Du accepterer udtrykkeligt ikke at ville gengive, mangfoldiggøre, kopiere, sælge, videresælge eller kommercielt udnytte nogen del af denne webside eller tilknyttede undersider, ej heller indhold, produkter eller tjenester, der gøres tilgængelige via disse websider.

Ansvarsfraskrivelse
Idet vi bestræber os på at sikre, at informationerne på vores webside er korrekte, giver Dansk Standard ingen oplysninger eller garantierklæringer om det deri indeholdte materiales nøjagtighed og fuldstændighed. Dansk Standard kan til enhver tid og uden varsel foretage ændringer af materialet på websiden, eller af produkter og priser beskrevet derpå. Materialet på vores webside kan være forældet, og Dansk Standard har ingen forpligtelse til at opdatere sådant materiale. Dansk Stanard fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for fejl og udeladelser i indholdet på vores webside. Brugere må søge passende rådgivning, før de fortsætter på grundlag af en hvilken som helst oplysning.

Dansk Standard påtager sig ikke ansvaret for et eventuelt tab, der måtte opstå som følge af tillid til nogen som helst oplysning indeholdt på denne webside eller andre websider, hvortil der er links herfra. Du accepterer, at Dansk Standard er fritaget fra ethvert ansvar, der måtte opstå fra eventuel(t) tredjemandsindhold eller -oplysning på denne webside, eller hvortil der er links herfra.