Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Amendment 1 – Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (<em>U</em><sub>m</sub> = 1,2 kV) up to 30 kV (<em>U</em><sub>m</sub> = 36 kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (<em>U</em><sub>m</sub> = 7,2 kV) up to 30 kV (<em>U</em><sub>m</sub> = 36 kV)
Nummer:DSF/IEC 60502-2/AMD1 ED3
Type:Forslag
Kilde:IEC
Udvalg:S-520
Udvalgsnavn:Elektriske kabler
Forslag udgivet:29. jan 2023
Kommentarfrist:29. mar 2023
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:Specificerer kravene for konstruktion, dimensionering og test af højspændingskabler med ekstruderet isolation fra 6 kV op til 30kV for faste installationer såsom distrubitions net eller industri installationer. Ved fastlæggelsen af ​​applikationer anbefales det at tage risikoen for radial vandindtrægning i betragtning. Kabel designs med barrierer som hævdes at forhindre langsgående gennemtrængning af vand og tests forbundet hermed er inkluderet i denne part af IEC 60502. Kabler til specielle installationer og service betingelser ikke er inkluderet, for eksempel kabler til overliggende netværk, mine industri, atom kraftværker, undersøisk brug eller skibs-applikationer. Væsentlige tekniske ændringer i forhold til den første udgave er blevet foretaget. Ændringerne vedrører mulig indtrængning af vand, store ledertværsnit, partielle udledningskrav, isolering og yderkappe tykkelse krav, typegodkendelse, elektriske tests efter installation og tabelform aktuelle vurderinger
Beskrivelse af forslaget:Specifies the construction, dimensions and test requirements of power cables with extruded solid insulation from 6 kV up to 30 kV for fixed installations such as distribution networks or industrial installations. When determining applications, it is recommended that the possible risk of radial water ingress is considered. Cable designs with barriers claimed to prevent longitudinal water penetration and an associated test are included in this part of IEC 60502. Cables for special installation and service conditions are not included, for example cables for overhead networks, the mining industry, nuclear power plants (in and around the containment area) nor for submarine use or shipboard application. Significant technical changes with respect to the first edition have been made. The changes relate to possible water ingress, large conductor sizes, partial discharge requirements, insulation and oversheath thickness requirements, range of type approval, electrical tests after installation and tabulated current ratings.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.